Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SV K43

  • ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)
  1. Tích lũy đủ tối thiểu 100 tín chỉ đối với lớp sư phạm Vật lý, 110 tín chỉ đối với lớp sư phạm vật lý dạy bằng tiếng Anh.
  2. Đạt điểm chung bình tích lũy 2.50 điểm tính đến thời điểm xét.
  3. Không vi phạm qui chế thi, không bị kỉ luật.
  4. Không nợ học phí
  • THỰC HIỆN

1.  Sinh viên đủ điều kiện làm KLTN (danh sách SVK43 đủ ĐK làm KLTN), khi muốn làm KLTN thì tự liên hệ tìm giảng viên hướng dẫn trong khoa (DS giảng viên kèm theo) và phải làm đơn (có chữ kí của người hướng dẫn – Theo mẫu ……) và tập hợp theo lớp và nộp cho cô trợ lý giáo vụ khoa trước ngày 02/10/2020.

2.   Nộp đề cương chi tiết  trước ngày 23/10/2020

3. Khoa xét duyệt đề cương trong tuần từ   26/10/2020 đến 31/10/2020.

4  Sinh viên nhận lại đề cương đã xét duyệt từ 02/11 đến 06/11/2020.

5 Bảo vệ KLTN trong tuần từ ngày 10.5.2021 đến 16.5.2021.

                                                     BAN CHỦ NHIỆM KHOATags:


Bài viết khác