Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA VẬT LÝ “DẠY HỌC VẬT LÝ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC HỌC SINH, ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI”

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong Khoa, Trường thông qua việc tạo cơ hội để các nhà khoa học, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cùng trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, vật lý cơ bản, vật lý ứng dụng và các lĩnh vực có liên quan. Sáng ngày 19/11/2020, Khoa Vật lý đã tổ chức thành công Hội thảo: “Dạy học vật lý phát triển phẩm chất năng lực học sinh, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” tại phòng P2.07, Nhà A4.  Chương trình hội thảo gồm 10 báo cáo về kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Vật lý, trường ĐHSP Hà Nội 2, và giảng viên trường ĐH Hùng Vương. Mở đầu PGS.TS Lê Đình Trọng phát biểu khai mạc hội thảo.

Câc báo cáo trình bày trước hội nghị:

1. TS. Ngô Trọng Tuệ, Tổ chức dạy học nội dung cảm ứng điện từ (Lớp 11) theo mô hình 5E

2. TS. Trần Quang Huy, Xây dựng chủ đề STEM “Ca nước biết nói” cho học sinh THPT

3. TS. Nguyễn Thị Huệ (ĐH Hùng Vương), Bồi dưỡng năng lực dạy thực hành cho giáo viên phổ thông để phát triển năng lực khoa học tự nhiên của học sinh

4. TS. Nguyễn Huy Thảo, Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam và xu hướng dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học

5. TS. Ngô Trọng Tuệ, Lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học vật lí trong hình thức dạy học kết hợp

6. ThS. Hoàng Phúc Huấn, Kiểm tra phạm vi ngắn của định luật nghịch đảo bình phương của Newton

7. ThS.Nguyễn Đức Thông, Thiết kế và tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM bài “Đèn kéo quân” cho học sinh THCS

8. PGS.TS. Lê Đình Trọng, Kỹ năng viết mục tiêu khi biên soạn, chỉnh sửa chương trình đào tạo

9. ThS. Nguyễn Thị Phương Lan, Vận dụng các kiến thức về vi phân hàm số giải quyết một số bài toán thực tế và Vật lý nhằm giúp sinh viên Vật lý tăng hứng thú học tập môn toán cho Vật lý 1

10. TS. Lê Khắc Quynh, Nghiên cứu hiệu ứng từ-điện trên vật liệu tổ hợp PZT/băng từ nền Fe, Co.

TS. Trần Quang HuyTags:


Bài viết khác