Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong đơn vị, ngày 11/6/2020, Khoa Vật lý đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học cán bộ. Tham dự hội nghị năm nay có đại diện Phòng KHCN, các giảng viên trong Khoa, học viên cao học và các bạn sinh viên. Các báo cáo trong hội nghị tập trung trình bày và thảo luận các kết quả nghiên cứu theo hai hướng chính là Khoa học giáo dụcKhoa học cơ bản.

         Danh sách các báo cáo đã được trình bày trong Hội nghị:

 1. Báo cáo phiên toàn thể: Báo cáo viên: TS. Hoàng Văn Quyết “Thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông”.

Tiểu ban: Phương pháp giảng dạy

 1. TS. Ngô Trọng Tuệ: Sử dụng mô phỏng của PhET trong mô hình 5E.
 2. ThS. Nguyễn Anh Dũng: Sử dụng phần mềm CONQUEST để phân tích câu hỏi trắc nghiệm khách quan.
 3. ThS. Hoàng Phúc Huấn: Cảm biến lực và một số ứng dụng của nó trong thí nghiệm vật lý.
 4. ThS. Lê Thị Xuyến: Xây dựng nhiệm vụ thực nghiệm trong dạy học một số kiến thức liên quan đến cân bằng của vật rắn.
 5. TS. Nguyễn Hữu Tình: Xây dựng, chế tạo một số thí nghiệm ứng dụng trong dạy học Vật lý 11 nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học phổ thông.

Tiểu ban: Khoa học cơ bản

 1. ThS. Nguyễn Thị Thắm: Khối lượng quark trong mô hình 3-3-1 với nhóm đối xứng S3.
 2. PGS.TS. Lê Đình Trọng: Xử lí dữ liệu phổ nhiễu xạ tia X.3
 3. TS. Trần Quang Huy: Cảm biến khí sử dụng vật liệu 2D: Công nghệ mới phát hiện sớm ung thư thông qua hơi thở.4
 4. TS. Nguyễn Huy Thảo: Branching ratios of the decay  in MSS and ISS models.5
 5. TS. Lê Khắc Quynh, ThS. Nguyễn Đức Thông, Đinh Thị Thanh Thúy: Đơn giản hóa quy trình chế tạo cảm biến từ trường dạng màng mỏng NiFe dựa trên hiệu ứng từ điện trở dị hướng.6
 6. PGS.TS. Lê Đình Trọng: Xác định một số thuộc tính của vật liệu từ phổ nhiễu xạ tia X.

Một số hình ảnh:Tags:


Bài viết khác