Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA VẬT LÝ

Nguyễn Huy Thảo

 Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: VLLT&VLT

ĐT: 912336635

Email: nguyenhuythao@hpu2.edu.vn

 

 

Hoàng  Văn Quyết

 Phó Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: VLLT&VLT

ĐT: 0983653631

Email: hoangvanquyet.@hpu2.edu.vn

 

 

 Tags:


Bài viết khác