Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ KHOA VẬT LÝ

Nguyễn Huy Thảo

 Bí thư Chi bộ

ĐT: 912336635

Email: nguyenhuythao@hpu2.edu.vn

 

 

Hoàng  Văn Quyết

 Phó Bí thư Chi Bộ

 

ĐT: 0983653631

Email: hoangvanquyet.@hpu2.edu.vn

 

 

 Tags:


Bài viết khác