Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN VÀ LIÊN CHI HỘI SV KHOA VẬT LÝ

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN 

 

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thùy Linh

CHỨC VỤ: Bí Thư LCĐ khoa Vật Lý

NĂM SINH: 2002

QUÊ QUÁN: Hà Nội

SDT: 0867731136

MAIL: linhthuynguyen542@gmai.com

   

 

 

HỌ VÀ TÊN: Trần Mỹ Linh

CHỨC VỤ: UV BTV LCĐ Khoa Vật lý

NĂM SINH: 2003

QUÊ QUÁN: Hà Nội

SĐT: 0969347595

MAIL: mylinh26072003@gmail.com

 

   

HỌ VÀ TÊN: Dương Thị Liên

CHỨC VỤ: UV BCH LCĐ Khoa Vật Lý

NĂM SINH: 2003

QUÊ QUÁN: Bắc Ninh

SĐT: 0364905650

MAIL: 217140211025@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Phương Lan

CHỨC VỤ: UV BCH LCD Khoa Vật lý

NĂM SINH : 2002

QUÊ QUÁN: Hà Nội

SDT: 0969286544

MAIL: 217140211023@hpu2.edu.vn

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: Đào Đức Mạnh

CHỨC VỤ: UV BCH Liên chi đoàn Khoa Vật lý

NĂM SINH : 2003

QUÊ QUÁN: Hà Nam

SDT: 0377432462

MAIL: 217140211031@hpu2.edu.vn

   

HỌ VÀ TÊN: Đào Minh Đức

CHỨC VỤ: UV BCH LCĐ Khoa Vật Lý

NĂM SINH: 2002

QUÊ QUÁN: Hà Nội

SĐT: 0979894138

MAIL: 207140211004@hpu2.edu.vn

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI

 

 

HỌ VÀ TÊN: Trần Mỹ Linh

CHỨC VỤ: LCH Trưởng Liên chi Hội Khoa Vật lý

NĂM SINH: 2003

QUÊ QUÁN Hà Nội

SĐT: 0969347595

MAIL: mylinh26072003@gmail.com

 

   

 

 

HỌ VÀ TÊN: Phan Anh Tú

CHỨC VỤ: LCH Phó Liên chi Hội Khoa Vật lý

NĂM SINH: 2003

QUÊ QUÁN: Nghệ An

SĐT: 0374098343

MAIL: anhtu572@gmail.com

          227140211009@hpu2.edu.vn

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: Trần Thu Hà

CHỨC VỤ: Ủy viên BCH Liên Chi Hội khoa Vật lý

NĂM SINH: 2003

QUÊ QUÁN: Tuyên Quang

SDT: 0869583700

MAIL: tranthuhaha03@gmail.com

   

 

 

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn An Ly

CHỨC VỤ: UV BCH Liên chi hội Sinh viên khoa Vật Lý

NĂM SINH: 2002

QUÊ QUÁN: Nghệ An

SĐT: 0911282235

MAIL: dhtanly@gmail.com

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Khánh Linh

CHỨC VỤ: Ủy viên BCH Liên chi hội khoa Vật lý

NĂM SINH: 2004

QUÊ QUÁN: Bắc Ninh

SDT: 0369606204

MAIL: khanhlinhbn1306@gmail.com 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: Ngô Văn Tuấn

CHỨC VỤ: UV BCH Liên chi hội Khoa Vật Lý

NĂM SINH: 2002

QUÊ QUÁN: Bắc Ninh

SĐT: 0962623590

MAIL: 217140211062@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN: Vũ Ngọc Khiếu

CHỨC VỤ: UV BCH Liên chi hội Khoa Vật Lý

NĂM SINH: 2003

QUÊ QUÁN: Nam Định

SDT: 0789069956

MAIL: ngockhieu189@gmail.com Tags:


Bài viết khác