Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN K47 HỌC TRỰC TUYẾN KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

HÔNG TIN HỖ TRỢ TÂN SINH VIÊN K47 HỌC

STT Ngành đào tạo Họ và tên Số điện thoại Email
1 SP Vật lý Lê Thị Xuyến 0374670362 lethixuyen@hpu2.edu.vn
Hoàng Phúc Huấn 0917623898 hoangphuchuan@hpu2.edu.vn
2 SP Văn
Việt Nam học
Lê Thị Thu Hiền 0982066988 lethithuhienkhoavan@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Vân Anh 0984796986 nguyenthivananh@hpu2.edu.vn
Lương Thị Hồng Gấm 0982760784 luongthihonggam@hpu2.edu.vn
3 Tiếng Trung Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0978669773 nguyenthiminhnguyet@hpu2.edu.vn
4 Giáo dục Công dân Vi Thị Lại 0949422546 vithilai@hpu2.edu.vn
Lương Thị Thu Huyền 0976491740 luongthithuhuyen@hpu2.edu.vn
5 SP Lịch sử Hoàng Thị Thu Thuỷ 0976586016 hoangthithuthuy@hpu2.edu.vn
Đặng Thị Thuỳ Dung 0975019494 dangthithuydung@hpu2.edu.vn
6 SP Toán học Nguyễn Thi Kim Lai 0912936108 Kimlai.ktoan@gmail.com
    Hoàng Thị Thu  0977615800  
    Đỗ Văn Kiên 0352781888  
7 SP Sinh học Phạm Thị Kim Dung 0948204703 phamthikimdung@hpu2.edu.vn
Đỗ Thị Tố Như 0988262399 dothitonhu@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Diệu Linh 0328747355 nguyenthidieulinh@hpu2.edu.vn
8 Giáo dục Tiểu học Đỗ Thị Thạch 0984804745 dothithach@hpu2.edu.vn
Nguyễn Ngọc Tú 0988272259
 
nguyenngoctu@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Đệ 0967226368 nguyenvande@hpu2.edu.vn
Đỗ Thị Huyền Trang 0984129169 dothihuyentrang@hpu2.edu.vn
Lê Thu Phương 0977781548
Nguyễn Văn Động 0989958936
Triệu Quang Cừ 0984950702 trieuquangcu@hpu2.edu.vn
9 GDQP và An ninh Lê Thi Hạnh 0976093608 lethihanh@hpu2.edu.vn
Vũ Duy Huy 0854868616 vuduyhuy@hpu2.edu.vn
10 Giáo dục Thể chất Nghiêm Thị Minh Tân 0974913023 nghiemthiminhtan@hpu2.edu.vn
11 SP Hoá học Nguyễn Quang Hợp 0978527616 nguyenquanghop@hpu2.edu.vn
12 SP Tin học
Công nghệ Thông tin
Vũ Thị Trang 0984842258 vuthitrang@hpu2.edu.vn 
13 SP Lịch sử Hoàng Thị Thu Thuỷ 0976586016 hoangthithuthuy@hpu2.edu.vn
Đặng Thị Thuỳ Dung 0975019494 dangthithuydung@hpu2.edu.vn
14 SP Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Thị Minh Phương 0975530558 Nguyenthiminhphuong89@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hoài Thu 0977351600 nguyenthihoaithu@hpu2.edu.vn
nhthuhuy@yahoo.com
khoatienganh@hpu2.edu.vn
Đỗ Thị Vân Trang 0986019294 dothivantrang@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Thảo 0372636049 nguyenthiphuongthao@hpu2.edu.vn
Chu Thị Liên 0975943582 chuthilien@hpu2.edu.vn
Mai Thị Vân Anh 0912643323 maithivananh@hpu2.edu.vn


Tags:


Bài viết khác