Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SV K44

  • ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)
  1. Tích lũy đủ tối thiểu 100 tín chỉ đối với lớp sư phạm Vật lý, 110 tín chỉ đối với lớp sư phạm vật lý dạy bằng tiếng Anh.
  2. Đạt điểm chung bình tích lũy 2.50 điểm tính đến thời điểm xét.
  3. Không vi phạm qui chế thi, không bị kỉ luật.
  4. Không nợ học phí
  • THỰC HIỆN
  1.  Sinh viên đủ điều kiện làm KLTN (danh sách SVK44 đủ ĐK làm KLTN), khi muốn làm KLTN thì tự liên hệ tìm giảng viên hướng dẫn trong khoa (DS giảng viên kèm theo) và phải làm đơn (có chữ kí điện tử của người hướng dẫn – Theo mẫu ……) và tập hợp theo lớp và nộp cho cô trợ lý giáo vụ khoa theo địa chỉ caothitamtinh@hpu2.edu.vn trước ngày 12/12/2021.
  2.  Nộp đề cương chi tiết cho cô trợ lý giáo vụ khoa trước ngày 20/12/2021
  3. Khoa xét duyệt đề cương trong tuần từ   25/12/2021 đến 30/12/2021.

     4.  Sinh viên nhận lại đề cương đã xét duyệt từ 02/01 đến 05/01/2022.

     5. Bảo vệ KLTN trong tuần từ ngày 01.5.2022 đến 08.5.2022.

                                                               BAN CHỦ NHIỆM KHOATags:


Bài viết khác