Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2018. Các chuyên ngành tuyển sinh về Vật lý như sau:
 
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ: chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (62 44 01 03)
2. Đào tạo trình độ thạc sĩ:
– Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (60 14 01 11).
– Chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán (60 44 01 03).
– Chuyên ngành Vật lý chất rắn (60 44 01 04).
 
Chi tiết xem file đính kèm.
Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học.Tags:


Bài viết khác