Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

 Khoa Vật lý thông báo tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2022
 ( Cổng thông tin tuyển sinh chính thức của trường ĐHSP Hà Nội 2: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2022/ )
1. Tuyển sinh trình độ đại học đào tạo chính quy
1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
1.1.1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:
Người đã được công nhận tốt nghiệp:
  1. trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam;
  2.  hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
1.1.2. Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản II.1.1.1 phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại khoản II.1.5;
b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
1.1.3. Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, Nhà trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.
1.2. Phạm vi tuyển sinh.
Tuyển sinh trong cả nước và thí sinh là người nước ngoài.
1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).
1.3.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
1.3.2. Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
          Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
1.3.3. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT
1.3.4.  Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của  ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 
 

TT

 

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương
thức
xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Tổng chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn
xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn
xét tuyển 4

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chín

10

Đại học

7140211

Sư phạm Vật lý

100

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

30

Toán, Vật lí, Hóa học

VẬT LÍ

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

VẬT LÍ

Ngữ văn, Toán, Vật lí

VẬT LÍ

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

VẬT LÍ

200

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

301

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)

402

Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển

 

 

     Tags:


Bài viết khác