Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG HOẶC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở CẤP THPT (HỌC BẠ)

Nội dung chi tiết.

 Tags:


Bài viết khác