Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SV K46

 • ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)
 1. Không vi phạm quy định về thi, kiểm tra và không bị xử lí kỉ luật từ mức khiển trách trở lên.
 2. Tích lũy đủ số tín chỉ tính đến thời điểm xét làm KLTN (đối với các ngành cử nhân sư phạm đại trà: 100 tín chỉ; lớp chất lượng cao, lớp dạy học chuyên ngành bằng tiếng Anh: 110 tín chỉ) và điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2.5 trở lên.
 3. Không nợ học phí.
 • THỰC HIỆN
 1. Sinh viên đủ điều kiện và muốn làm KLTN:
 • Liên hệ thầy cô hướng dẫn (đã đăng ký);
 • Làm đơn theo mẫu, có chữ ký (hoặc chữ ký điện tử) của thầy cô hướng dẫn;
 • Các lớp trưởng tập hợp, gửi Trợ lý GD-KH-ĐT của khoa theo email: haopv@hpu2.edu.vn trước 04/10/2023.
 1. Nộp đề cương chi tiết cho Trợ lý GD-KH-ĐT của khoa trước ngày 01/11/2023;
 2. Khoa xét duyệt đề cương trong tuần từ 06/11/2023 đến 11/11/2023;
 3. Sinh viên nhận lại đề cương đã xét duyệt từ 13/11/2023 đến 17/11/2023;
 4. Bảo vệ KLTN trong tuần từ ngày 05/5/2023 đến 10/5/2023.
 5. Các mẫu văn bản về KLTN tại đây.

BAN CHỦ NHIỆM KHOATags:


Bài viết khác