Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ “NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VẬT LÝ THEO CTGDPT MỚI”

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA VẬT LÝ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

CÁN BỘ KHOA VẬT LÝ “NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VẬT LÝ THEO CTGDPT MỚI”

 

  1. Thời gian: Trung tuần tháng 6 năm 2021
  2. Địa điểm: Văn phòng Khoa Vật lý hoặc Trực tuyến.
  3. Thành phần: Toàn thể cán bộ trong Khoa Vật lý, các NCS, học viên cao học và mọi người quan tâm.

          Kính mời các thầy/cô trong và ngoài khoa, các NCS và học viên cao học gửi bài báo cáo tham dự hội nghị về địa chỉ mail: tranquanghuysp2@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại: 0389291840.

Thời gian nhận báo cáo: Trước ngày 06/6/2021

Mẫu báo cáo được thể hiện ở trang dưới.

Các báo cáo phù hợp sẽ đăng tải trên Nội san Khoa Vật lý.

Kính mong được sự ủng hộ của các thầy, cô!

Yêu cầu các NCS, học viên cao học và các chủ nhiệm đề tài các cấp bắt buộc tham gia.

Trân trọng thông báo!

 Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

Trưởng Ban tổ chức

 

 

 

Lê Đình TrọngTags:


Bài viết khác