Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần49 năm học 2021 - 2022

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

18/7/2022

08:00

 UBND phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên

Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Nam Viêm

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên

08:30

 P2.07-A4

Hội nghị lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Toán

Toàn thể viên chức, người lao động khoa Toán; Tổ công tác

08:30

 Xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Ra quân đội hình SVTN dạy kèm tại các trung tâm bảo trợ xã hội

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên

09:30

 P2.07-A4

Hội nghị lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Hoá học

Toàn thể viên chức, người lao động khoa Hoá học; Tổ công tác

14:00

 UBND phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên

Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường Xuân Hòa

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên

Thứ Ba

19/7/2022

08:30

 PH5-A2

Chấm thi học phần thay thế KLTN đại học ngành GDMN, liên thông hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX-Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam

Theo Quyết định

08:30

 PH2-A2

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

 

09:30

 PH2-A2

Họp Tập thể lãnh đạo trường (ĐU, CTHĐT, BGH)

ĐU, CTHĐT, BGH

14:00

 PH2-A2

Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên (Mời dự: Đảng ủy, BGH)

19:30

 Hội trường 14-8

Sơ duyệt Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên

Thứ Tư 
20/7/2022

16:00

 PH2-A2

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ 2022 xác định thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm

Theo Quyết định

20:00

 PH5-A2

Họp Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên

Thứ Năm
21/7/2022

07:30

 Trung tâm Hội nghị thành phố Phúc Yên

Dự ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phúc Yên, nhiệm kỳ 2022-2027

Theo Giấy mời

07:30

 Nhà văn hóa huyện Gia Lâm

Dự ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Lâm lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Theo Giấy mời

14:00

 Trực tuyến

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Trần Quang Huy

Theo Quyết định

14:30

 Trực tuyến

Họp Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển ngành GDMN, liên thông hình thức VLVH tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Theo Quyết định

15:30

 Trực tuyến

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học các ngành GDMN, GDTH, liên thông hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Yên Bái

Theo Quyết định

19:30

 Hội trường 14-8

Tập huấn công tác bầu cử, lễ tân, chạy chương trình Đại hội Đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên

Thứ Sáu
22/7/2022

09:00

 Trực tuyến

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Nguyễn Thế Duyến

Theo Quyết định

19:30

 Hội trường 14-8

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đoàn trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên. Mời dự: Trưởng phòng CTCT-HSSV

Thứ Bảy

23/7/2022

08:00

 Hà Nội

Thi tuyển sinh đại học ngành GDMN, liên thông hình thức VLVH tại Trường Trung cấp Hà Nội (ngày 23, 24/7/2022)

Theo Quyết định

08:00

 Bắc Giang

Thi tuyển sinh đại học các ngành GDTH, SP Ngữ văn, SP Toán học, liên thông hình thức VLVH tại Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Bắc Giang (ngày 23, 24/7/2022)

Theo Quyết định

08:00

 Hội trường 14-8

Tổng duyệt Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn thanh niên

14:00

 Hội trường 14-8

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 - Phiên thứ Nhất

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên (Mời dự: Ban Thường vụ Đảng ủy)

16:30

 Phòng họp tầng 2, Hội trường 14-8

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2022-2024

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên. Mời dự: Thường vụ Đảng ủy

Chủ Nhật
24/7/2022

09:00

Hội trường 14-8

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP Hà Nội 2, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024 - Phiên thứ Hai

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên (Mời dự: ĐU, CT HĐT, BGH, CTCĐ trường, BTK HSV, Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị, Thường trực Đoàn trường các thời kỳ)Tags:


Bài viết khác