Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 46 năm học 2021 - 2022

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

27/6/2022

08:30

 PH2-A2

Giao ban Ban Giám hiệu

BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, TV, CTCT-HSSV, QTĐS

09:00

 VPK Vật lý

Khoa Vật lý - Họp về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chi uỷ, BCNK, CBVC tổ VLCR(9h00); CBVC tổ PPDH (9h30); CBVC tổ VLLT (10h00); CBVC tổ VLĐC (10h30).

09:30

Phòng thực hành Vật lý đại cương 2.

Họp tổng kết năm học 2021-2022 tổ Vật lý đại cương

Các thành viên tổ Vật lý đại cương

10:00

Phòng Thí nghiệm vật lí phổ thông

Họp tổng kết năm học 2021-2022 tổ Phương pháp dạy học

Các thành viên tổ Phương pháp dạy học

13:30

 VPK Vật lý

Khoa Vật lý - Họp Tổng kết, bình xét thi đua năm học 2021-2022 và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

CBVC Khoa Vật lý

19:30

 Phòng máy nhà A4 kết hợp trực tuyến

Tuyển tình nguyện viên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Theo KH của ĐTN

Thứ Ba

28/6/2022

08:00

 PH2-A2

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030

ĐU, CTHĐT, BGH

08:00

 Trực tuyến

Seminar tổ VLĐC: Khái niệm trọng lượng được xác định dựa trên một số định nghĩa khác nhau.BCV: PGS.TS. Lê Đình Trọng.

Tổ VLĐC và mọi người quan tâm

10:00

 Trực tuyến

Seminar tổ VLĐC: Thực trạng phòng thí nghiệm Vật lý đại cương 2 và một số đề xuất. BCV: Nguyễn Thị Thanh Phương.

Tổ VLĐC và mọi người quan tâm

13:30

 Trực tuyến

Seminar tổ VLLT: Một số khó khăn và đề xuất khi xây dựng hệ thống câu hỏi , bài tập phần hàm phức để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho sinh viên sư phạm Vật lý. BCV: ThS. Nguyễn Thị Phương Lan.

Tổ VLLT và mọi người quan tâm

15:30

 Trực tuyến

Seminar tổ VLLT: Giới hạn bền vững tuyệt đối- Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể. BCV. TS. Phạm Thị Minh Hạnh.

Tổ VLLT và mọi người quan tâm

11:30

 Hội trường 14.8

Hội nghị Tập thể lãnh đạo về công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030

ĐU, CTHĐT, BGH

15:00

 Hội trường 14.8

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch CTHĐT, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030

ĐU, CTHĐT, BGH; Trưởng các đơn vị

15:30

 Hội trường 14.8

Hội nghị Tập thể lãnh đạo về công tác quy hoạch CTHĐT, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030

ĐU, CTHĐT, BGH

 

Thứ Tư 
29/6/2022

08:00

 Hà Nội

Hội thảo đánh giá kết quả hoàn thành Chương trình ETEP

Theo Giấy mời

14:00

 Phòng Thí nghiệm Vật lý đại cương

Seminar tổ VLĐC. Tiêu đề: Từ trường bên trong vật dẫn có ghép nối với bộ phát tần. BCV: ThS. Hoàng Phúc Huấn.

Tổ VLĐC và mọi người quan tâm.

14:30

 PH2-A2

Họp Ban quản lý dự án phát triển Tạp chí khoa học

 

Thứ Năm
30/6/2022

08:00

 

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở củaThS. Phạm Phương Thu

Theo Quyết định

08:00

 Trực tuyến

Seminar tổ VLĐC: Tiêu đề:  Khảo sát đặc tính của diode và transistor. BCV: PGS.TS. Lê Đình Trọng.

Tổ VLĐC và mọi người quan tâm.

10:00

Trực tuyến

Seminar tổ VLĐC: Tiêu đề:  Một  số trao đổi về việc Bồi dưỡng giáo viên dạy KHTN cấp THCS. BCV: TS. Lê Khắc Quynh.

Tổ VLĐC và mọi người quan tâm

13:30

Trực tuyến

Seminar tổ VLLT: Khử phân kỳ trong biên độ tán xạ toàn phần của quá trình rã h →µƮ trong mô hình Zee-Babu. BCV: ThS. Trần Trung Hiếu.

Tổ VLLT và mọi người quan tâm

Thứ Sáu
01/7/2022

08:00

 Trực tuyến

Seminar tổ VLLT. Ảnh hưởng của khuết tật điểm lên hằng số mạng của tinh thể Si. BCV: TS. Phan Thị Thanh Hồng.

Tổ VLLT và mọi người quan tâm

09:00

Hội trường D23

Khai mạc Trại hè HPU2 SUMMER CAMP 2022

Theo Kế hoạch

09:30

Trực tuyến

Seminar tổ PPDH: Sử dụng kỹ thuật phân tích video nghiên cứu quy luật chuyển động tròn đều. BCV. ThS. Ngô Trọng Tuệ.

Tổ PPDH và mọi người quan tâm

13:30

Trực tuyến

Semina tổ VLCR&KT, tiêu đề "Quy trình, công nghệ chế tạo vật liệu điện cực cathode cho pin Li-ion thế hệ mới." (BCV: PGS.TS. Lê Đình Trọng).

Tổ VLCR&KT và mọi người quan tâm

 

15:30

 Trực tuyến

Semina tổ VLCR&KT, tiêu đề "Ảnh hưởng của pha tạp Nb và ủ nhiệt lên cấu trúc và tính chất từ của hợp kim từ cứng không chứa đất hiếm nền Co-Zr chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh và nghiền cơ năng lượng cao".

Tổ VLCR&KT và mọi người quan tâm

Thứ Bảy

02/7/2022

08:00

Lào Cai

Thi tuyển sinh đại học ngành GDMN, liên thông hình thức VLVH tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (ngày 02, 03/7/2022, xe đi ngày 01/7/2022)

Theo Quyết định

Chủ Nhật
03/7/2022

 

 

 

 Tags:


Bài viết khác