Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 4 năm học 2022 - 2023

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2
KHOA VẬT LÝ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần 4 - từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022

 

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

05/9/2022

08:00

 PH2-A2

Giao ban Ban Giám hiệu

BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, TV, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV, QTĐS

09:00

 PH2-A2

Họp triển khai công tác thanh quyết toán Xây dựng phần mềm QLVB - Lịch biểu công tác cho Trung tâm Công nghệ phần mềm - ĐHCT

BGH, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng: TC-HC, TV, QTĐS

10:00

 

Kiểm tra về đào tạo và cơ sở vật chất tại TTGDQP&AN

 

CTHĐT, BGH; Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, CTCT-HSSV, KHCN&HTQT, QTĐS, TV

17:00

VPK

Kiện toàn CLB VLPT.

Semina chủ đề sóng điện từ, báo cáo viên Ngô Văn Tuấn - k47

Thành viên CLB và người quan tâm.

Thứ Ba

06/9/2022

08:00

 PH2-A2

Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

 

09:00

 PH2-A2

Họp Đảng uỷ tháng 9 năm 2022

 

10:00

 PH5-A2

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư năm 2022

ĐU, CTHĐT, CTCĐT, TĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị và PGS được bổ nhiệm năm 2022

10:30

 PH5-A2

Họp đại diện cấp uỷ và giao ban công tác tháng 9 năm 2022

ĐU, CTHĐT, CTCĐT, TĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị

14:00

 PH2-A2

BGH làm việc với Ban QL KTXSV và Viện NCKH&ƯD về triển khai mô hình tự chủ thí điểm

BGH, Lãnh đạo các đơn vị: TC-HC, TV, QTĐS, Ban BV, Ban QL KTXSV,  Viện NCKH&ƯD

15:00

 PH2-A2

Họp xin ý kiến về phương án khai thác, sử dụng Nhà điều hành, Nhà làm việc giáo sư; phương án thiết kế Căng tin SV

BGH, Lãnh đạo các Phòng: QTĐS, TC-HC, ĐT, KHCN-HTQT, CTCT-HSSV, TV (Mời dự: CT HĐT)

17:30

 

Phát thanh chuyên đề: Tháng cao điểm về ATGT cho HSSV đến trường"

Phòng CTCT-HSSV

Thứ Tư

07/9/2022

08:30

 

Tham quan Phòng Truyền thống của một số trường đại học khu vực Hà Nội

BGH, BT ĐTN, P. QTĐS, P. CTCT-HSSV

Thứ Năm
08/9/2022

09:00

PH2-A2

Họp đánh giá phân loại đơn vị năm học 2021-2022

BTĐU, BGH, CTCĐT, BTĐTN, Trưởng các đơn vị

10:00

 PH2-A2

Họp triển khai Kế hoạch điều chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ đại học

BGH; TTKT&ĐBCLGD; P. Đào tạo; Thư viện; trưởng các khoa, V.CNTT, TTGDQP&AN

14:00

 

Họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở và ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở năm 2022 (đợt 2)

Theo Quyết định

14:00

VPK

Sinh hoạt Chi bộ

Toàn thể Đảng viên

15:00

 VPK

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch công đoàn

Toàn thể CĐV

16:00

VPK

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nguồn quy hoạch công đoàn

BCH CĐ. Mời dự: BTCB

17:30

 

Phát thanh chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

P. CTCT-HSSV

Thứ Sáu
09/9/2022

15:30

PH5-A2

Họp xét kết quả học tập học kì 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên đại học chính quy

Theo Quyết định

Thứ Bảy

10/9/2022

08:00

 Trực tuyến qua Zoom

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học 2022-2023 (Ngày 10, 11/9/2022)

P. CTCT-HSSV, Viện CNTT, các báo cáo viên; SV K46, K47 và các SV khoá trước chưa hoàn thành đợt học

08:00

 GĐ E

Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục

Theo Quyết định

09:00

 Bắc Ninh

Trao bằng Cử nhân các ngành GDMN, GDTH, SP Toán học, SP Ngữ văn, SP Tiếng Anh, liên thông hình thức VLVH tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Theo kế hoạch của Phòng Đào tạo

Chủ Nhật
11/9/2022

 

 

 

 

 Tags:


Bài viết khác