Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 39 năm học 2021 - 2022

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Khoa Vật lý

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 39 - từ ngày 09 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022

 

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai

09/5/2022 

 

08:30

 PH2-A2

 Giao ban Ban Giám hiệu

BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, TV, CTCT-HSSV, QTĐS

10:00

 PH2-A2

 Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2022

Theo Quyết định

11:00

 PH2-A2

 Họp Tập thể lãnh đạo

BGH, TP TC-HC

Thứ Ba

10/5/2022 

08:00

 PH2-A2

 Họp Ban Thường vụ Đảng uỷ

 

08:00

 

Triển khai đánh giá câu hỏi thi trắc nghiệm (Theo Kế hoạch của Ban xây dựng ngân hàng câu hỏi thi)

 

09:30

 PH2-A2

Họp Đảng uỷ tháng 5/2022

 

14:00

 PH3-A2

Họp đại diện cấp uỷ và giao ban công tác tháng 5 năm 2022

ĐU, CTHĐT, BGH, CTCĐT, BTĐTN, CTHSV, BTCB, Trưởng các đơn vị

 

Thứ Tư 
11/5/2022

08:00

 PH4-A2

Họp Ban Thường vụ công đoàn trường

 

08:30

 PH2-A2

Họp về công tác quản lý, sử dụng nhà tập thể và xét chỗ ở cho viên chức, NLĐ có nhu cầu

BGH, Đại diện thường trực Công đoàn trường, BT ĐTN, Lãnh đạo các đơn vị: TC-HC, QTĐS, Thanh tra, Tài vụ,  Bảo vệ

08:30

 Trực tuyến

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Vũ Thị Thương

Theo Quyết định

09:00

 PH4-A2

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường

 

10:30

  

Họp đại diện Công đoàn bộ phận

 

14:00

 PH1-A2

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

Theo Quyết định

Thứ Năm
12/5/2022

09:00

 VPK Vật lý

Đại hội CĐCB Khoa Vật lý

Đoàn viên CĐCB

14:00

Hội trường 14.8

Đại hội đại biểu LCĐ Khoa GDTH nhiệm kỳ 2022-2024 (Đại hội điểm cấp LCĐ)

Theo Kế hoạch của Đoàn Thanh niên và Khoa GDTH

15:00

 PH4-A2

Họp Ban Tổ chức Hội thảo "Công đoàn với hoạt động chuyển đổi số trong trường đại học"

Ban Tổ chức, mời dự: TS Bùi Kiên Cường - Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo

17:30

 

Phát thanh chuyên đề: "Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022"

P. CTCT-HSSV

Thứ Sáu
13/5/2022

09:00

 Hội trường 14.8

Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP của Trường ĐHSP Hà Nội 2

BGH, BQL ETEP, Tổ giám sát ETEP trường; Trưởng các đơn vị; GVSP chủ chốt, GVQLGD chủ chốt và đại biểu mời

09:30

 Trực tuyến

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Đỗ Thị Lan Hương

Theo Quyết định

14:30

 Hội trường 14.8

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết TW4 khoá XIII (Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Kế hoạch số 58-KH/TU)

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Thứ Bảy

14/5/2022

08:00

 Hải Dương

Thi tuyển sinh đại học, liên thông hình thức VLVH ngành SP Tin học tại Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương (ngày 14,15/5/2022)

Theo Quyết định

08:30

 Hải Dương

Thi học phần thay thế KLTN, liên thông hình thức VLVH các ngành GDMN, GDTH, SP Tin học tại Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

Theo Quyết định

Chủ Nhật
15/5/2022

 

 

 

 Tags:


Bài viết khác