Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

LỄ TỔNG KẾT KHÓA 42 KHOA VẬT LÝ – NIÊN KHÓA 2016 – 2020

Vào ngày 01/07/2020, Khoa Vật lý đã tổ chức lễ Tổng kết cho các bạn sinh viên khóa 42 (Niên khóa 2016 – 2020).

Một số hình ảnh của buổi lễ.Tags:


Bài viết khác