Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý số 3 – Tháng 4-6/2019


Tập 3 (Tháng 4 – 6)/2019
 

DANH MỤC CÁC BÀI TRONG SỐ NÀY 

 

STT TÊN BÀI Trang
1

Nguyễn Đức Sinh, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ NĂM 2019 – 2020

34 – 38
2

Nguyễn Đức Chung, Lê Huyền Thương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng, BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KHẢO THÍ CỔ ĐIỂN  

 39 – 42  
3

Lê Thị Thanh Lịch, Hoàng Thị Ngọc, ỨNG DỤNG ĐỊNH LÝ OSTROGADSKY-GAUSS ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

43 – 47
4

Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Thu Hòa, Lý Phương Thùy, MẬT ĐỘ NGƯNG TỤ TRONG GẦN ĐÚNG HARTREE – FOCK

48 – 55
5

Đỗ Ngọc Hương Ly, BÀI TOÁN THÔNG TIN ĐA TẦN TRONG PHƯƠNG PHÁP LẶP VI PHÂN BORN

56 – 60 
6

Hoang Quang Huy, Pham Quoc Khanh, MEASURE WIND SPEED WITH YOUR OWN WIND METER

61 – 64