Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý số 3 – Tháng 1-3/2019


Tập 3 (Tháng 1 – 3)/2019
DANH MỤC CÁC BÀI TRONG SỐ NÀY
 
STT TÊN BÀI Trang
1

Đặng Thị Linh, ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ NĂM 2018-2019 LẦN 3

1 – 6
2

Đào Quốc Việt, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBQUEST VÀO DẠY HỌC DỰ ÁN NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 7 – 13
3

Khuc Thi Van Anh, Dang Thi Linh, Hoang Thi Thanh Tam, APPLICATIONS OF ELECTROMAGNETIC WAVE

14 – 18
4

Nguyễn Minh Vương, PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO CHO MÔ HÌNH ISING 2 CHIỀU

19 – 25
5

Đàm Thị Thu Hòa, KÍNH HIỂN VI ĐA PHOTON

26 – 29 
6

Nguyễn Mẫu Lâm, Đặng Thị Hoài Phương, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP 5S CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN KỸ THUẬT KHOA VẬT LÝ

30 – 33