Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý số 2 – Tháng 5/2018


Tập 2 (Tháng 5 – 6)/2018

 

 

STT Danh mục các bài trong số này
Trang
 
1.
Nguyễn Thành Đạt, Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2017 – 2018 Lần 3.
 
56 – 61
2.

Hội Vật lý Việt Nam, Đề thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2018, Phần thi Thực nghiệm.
 

62 – 63
3.
Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thu Thảo, Nguyễn Thị Vân, Bùi Kim NgọcDạy học tích hợp với chủ đề “Âm thanh” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh THPT.
 
64 – 69
4.
Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Thu Huyền, Trương Thị Thu Huyền, Lưu Thị Hương Lan, Một số hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong môi trường chiết suất biến đổi.
 
70 – 72
 
5.
Trương Thị Thiên Trang, Nguyễn Văn Hà, Tính chất từ của vật rắn.
 
73 – 76
6.
Đào Thị Thu Thủy, Cơ sở về bệnh tăng huyết áp và thí nghiệm minh họa đơn giản.
 

77 – 81
 

 

7. Le Khac Quynh, English for Physics: Apho history.
82