Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý số 2 – Tháng 3/2018


 Tập 2 (Tháng 3 – 4)/2018

 

STT Danh mục các bài trong số này
Trang
 
1.
Nguyễn Văn Kiên, Trần Hống Chiến, Nguyễn Bá Quyết, Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2017 – 2018 Lần 2.
 

28 – 33
2. Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Việt Tuấn, Sử dụng phần mềm Crocodile Physics hỗ trợ dạy học phần Cơ học – Vật lí 10.
 

34 – 37
3.
Đỗ Phương Thảo, Quách Thị Lan Hương, Văn Thúy HàIntegrate natural science part of fluid machenics.
 

38 – 42
4. Nguyễn Minh Vương, Máy tính lượng tử.

 

43 – 47
 
5. Trần Thị Tuyết, Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Việt Tuấn, Trần Hồng Chiến, Nguyễn Thị Huyền, Phương pháp phun băng nguội nhanh trong việc chế tạo băng từ mềm.
48 – 50
6.
Dao Quoc Viet, English for Physics: Professor Stephen Hawking and 13 of his most inspirational quotes.
 

51 – 55