Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý số 1 – Tháng 09/2017


 Tập 9 – 10 (tháng 9 – 10)/2017

 

STT Danh mục các bài trong số này
Trang
 
1. Nguyễn Duy Đạo, Đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lí 2017,

77-82
2. Nguyễn Huy Hùng, Bùi Thị Thủy, Nguyễn Thị Tuyền, Lê Thị Xuyến, Khai thác một số chức năng của Active Inspire hỗ trợ dạy học bài “Thấu kính mỏng” – SGK Vật lí 11,

83-86
3. Nghiêm Thị Phương Thảo, Đào Công Nghinh, Bài toán bơm của khí lý tưởng,

87-90
4. Đinh Đức Cường, Phạm Hà Chi, Nghiên cứu, tìm hiểu về hạt sơ cấp,

 


91-95
5. Trần Thị Kim Dung, Nghiên cứu, chế tạo cảm biến dạng cầu Wheatstone cấu trúc hỗn hợp nối tiếp – song song dựa trên hiệu ứng từ điện trở,

 


96-99
6. Đào Quốc Việt, English for Physics.

100