Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

Nội san Vật lý số 1 – Tháng 01/2017


 Nội san Vật lý số 1
                                         Tập 1-2 (tháng 01-02)/2017

 

STT Danh mục các bài trong số này
Trang
 
1. Đào Quốc Việt,  Đề kiểm tra kiến thức THPT 2017,

1-6
2. Hà Thanh Hùng, Giải Nobel Vật lý năm 2016,

7-10
3. Hoàng Văn Quyết, Sự mất đối xứng của hệ phương trình Maxwell,

11-15
4. Trần Quang Huy, Vật lý liên ngành: Tầm quan trọng và một số hướng nghiên cứu chính ở Việt Nam,

 


16-20
5. Ngô Trọng Tuệ, Dạy học Vật lí Trung học Phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

 


21-24
6. Le Khac Quynh, English for Physics,

25-26