Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

BAN BIÊN TẬP NỘI SAN VẬT LÝ


     BAN BIÊN TẬP NỘI SAN VẬT LÝ
Tổng biên tập

 

TS. Trần Quang Huy

Ban biên tập

TS. Nguyễn Văn Thụ

TS. Nguyễn Huy Thảo

TS. Ngô Trọng Tuệ

TS. Lê Khắc Quynh

ThS. Nguyễn Văn Dương

TS. Trần Quang Huy

TS. Hoàng Văn Quyết

ThS. Lê Thị Xuyến

Trình bày

ThS. Trần Trung Hiếu

ThS. Đào Quốc Việt

  Editor-in-Chief

 

Tran Quang Huy, PhD

Editorial board

Nguyen Van Thu, PhD

Nguyen Huy Thao, PhD

Ngo Trong Tue, PhD

Le Khac Quynh, PhD

Nguyen Van Duong, MSc

Tran Quang Huy, PhD

Hoang Van Quyet, PhD

Le Thi Xuyen, MSc

Fouding editors

Tran Trung Hieu, MSc

Dao Quoc Viet, MSc