Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
khoavatly@hpu2.edu.vn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI OLYMPIC VẬT LÝ SƠ CẤP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

KHOA

MÃ SINH VIÊN

ĐIỂM

GIẢI

1.      

Phạm Thúy

44A

Vật lý

185D1402110004

82/100

Nhất

2.      

Nguyễn Thị  Thanh

Tâm

44A

Vật lý

185D1402110012

80/100

Nhất

3.      

Lê Thảo

Ngân

44A

Vật lý

185D1402110008

78/100

Nhì

4.      

Lê Thị

Thanh

44B

Vật lý

185D1402110013

78/100

Nhì

5.      

Đinh Thúy

Hiền

44A

Vật lý

185D1402110006

78/100

Nhì

6.      

Mai Kim

Thư

47A

Toán 

217140209555

74/100

Ba

7.      

Nguyễn Hữu

Đại

44A

Vật lý

185D1402110002

74/100

Ba

8.      

Nguyễn Thùy

Linh

47A

Vật lý

217140211026

72/100

Ba

9.      

Nguyễn Đoàn Yến

Linh

44A

Toán 

185D1402090051

70/100

Ba

10.   

Đỗ Thị Hồng

Nhung

44B

Vật lý

185D1402110011

68/100

KK

11.   

Nguyễn Ngọc

Trường

45A

Viện CNTT

195D480201008

66/100

KK

12.   

Lê Thị Linh

Chi

44A

Vật lý

185D1402110001

64/100

KKTags:


Bài viết khác